Bachelor's degree in Art History and Managing the Artistic Heritage

BARBERA GINE, ALEIX

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T1
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: ART HISTORY AND SOCIAL HISTORY
Email: aleix.barbera@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Degree in History of Art and Artistic Heritage Management 1 HISTORY OF ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
Degree in History of Art and Artistic Heritage Management 2 CONSERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY

Research

Publications Year Authors Type
Ús de solucions tampó gelificades per a la remoció de pintades vandàliques a la naveta des Tudons (Menorca) 2019 Barberà Giné, A; Marín Ortega, S; Isbert Vaquer, X Article d'investigació
Conclusions de la conferència Gels in conservation 2018 Barberà Giné, A; Marín Ortega, S Article d'investigació
Fotogrametria per a la conservació-restauració de béns culturals 2018 Barberà-Giné, A. Article d'investigació
The removal of layers of overlapping dirt and altered coatings from heavily restored medieval painted ceramic socarrats from València (Spain) by means of gelled systems 2017 Marín Ortega, S; Barberà Giné, A Article en llibre
The removal of Paraloid B-72 coatings with aqueous gelled systems: Roman frescoes from Empúries, Catalonia 2017 Barberà Giné, A; Marín Ortega, S Article en llibre
Intervenció de conservació-restauració del finestral romànic de la catedral de Solsona 2017 Barberà Giné, A; Marín Ortega, S; Freixes Codina, C Article d'investigació
La Mare de Déu de Grenyana, obra de Jaume Gort Farré: procés de recuperació 2015 Barberà Giné, A; Casaña, Ll Article d'investigació