Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic de la Facultat de Lletres

Dates acadèmiques

12 de setembre

Inici Oficial del Curs de Graus.  Inici de les classes (excepte 1r curs) als graus i dobles graus.

12 de setembre

Jornada de benvinguda a l'estudiantat de primer curs

12 de setembre - 09 d'octubre

Inici Oficial del Curs de Màsters

Del 08 al 17 de gener

Període d'activitats avaluatives del 1r semestre

Del 29 de gener al 02 de febrer

Període d'activitats de síntesi del 1r semestre

05 de febrer

Inici del segon semestre

Del 27 de maig a l'11 de juny

Període d'activitats avaluatives del 2n semestre

Del 17 al 21 de juny

Període d'activitats de síntesi del 2n semestre

Dies festius

11 de setembre

Diada de Catalunya

28 de setembre

Festa Institucional de la UdL

29 de setembre

Festa Institucional de la Ciutat de Lleida (Sant Miquel)

12 d'octubre

Mare de Déu del Pilar

1 de novembre

Tots Sants

6 de desembre

Constitució espanyola

7 de desembre

Dia no lectiu

8 de desembre

Immaculada Concepció

Del 23 de desembre al 07 de gener

Nadal

Del 25 de març a l'01 d'abril

Setmana Santa

25 d'abril

Festa Major de l'Estudiantat

1 de maig

Festa del Treball

11 de maig

Festa Institucional de la Ciutat de Lleida (Sant Anastasi)