Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Pla d'estudis i guies docents

El curs 2024-2025 posem en marxa un nou grau que anirà desenvolupant-se en els propers anys i que substituirà el grau anterior, l’extinció del qual serà progressiva.

Titulació nova: Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic (inici curs 2024-2025)
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
                            Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Lletres-Rectorat) 
                            E 25001 Lleida 
                            Tel. +34 973 70 20 00
                          http://www.lletres.udl.cat

Estructura del Pla d'estudis del Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 42 18 -- 60
2n 18 42 -- 60
3r -- 42 + 6 Pràctiques 12 60
4t --

30 + 6 TFG

24 60
TOTAL 60 144 36 240

                                                                                                                             (1) Distribució orientativa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Titulació antiga: Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic (titulació a extingir)
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
                            Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Lletres-Rectorat) 
                            E 25001 Lleida 
                            Tel. +34 973 70 20 00
                          http://www.lletres.udl.cat 

Pla d'estudis del Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Prerequisit: Per poder matricular l'assignatura 100153 Pràctiques Externes s’han d’haver superat 150 crèdits de la titulació.

Corequisit de matriculació: 100144 Història de la música i 100145 Contextos i repertoris de la història de la música

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 54 6 -- 60
2n 6 54 -- 60
3r -- 36 + 6 Pràctiques 18 60
4t --

30 + 6 TFG

24 60
TOTAL 60 138 42 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100130 ART I CULTURA DE L'ANTIGUITAT T 6
100132 ANGLÈS T 6
100133 LLENGUATGES I PRODUCCIÓ ARTÍSTICS T 6
100135 ART I CULTURA DE L'ÈPOCA MODERNA T 6
100138 ICONOGRAFIA I ANÀLISI DE LA IMATGE T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100131 ART I CULTURA DE L'EDAT MITJANA T 6
100134 ART CLÀSSIC B 6
100136 ART I CULTURA DE L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA T 6
100137 HISTÒRIA DE LES TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ T 6
100139 HISTÒRIA I TEORIA DEL PATRIMONI ARTÍSTIC T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100028 EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL T 6
100140 ART ROMÀNIC B 6
100141 ART GÒTIC B 6
100142 RENAIXEMENT ITALIÀ B 6
100143 GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100144 HISTÒRIA DE LA MÚSICA B 6
100145 CONTEXTOS I REPERTORIS DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA B 6
100146 ART DEL SEGLE D'OR ESPANYOL B 6
100147 ART DEL SEGLE XIX B 6
100148 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DELS BÉNS CULTURALS B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100039 ART CATALÀ O 6
100149 HISTÒRIA DEL CINEMA I D'ALTRES ARTS AUDIOVISUALS B 6
100150 LITERATURA ARTÍSTICA I DOCUMENTACIÓ B 6
100151 MUSEUS I NOUS ESPAIS EXPOSITIUS B 6
100152 LEGISLACIÓ I TUTELA DEL PATRIMONI ARTÍSTIC B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100044 ART, URBANISME I PODER O 6
100153 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
100154 HISTÒRIA DE L'ESTÈTICA B 6
100155 PRIMERES AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES B 6
100164 PATRIMONI CINEMATOGRÀFIC I AUDIOVISUAL O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100062 ANTROPOLOGIA CULTURAL I SOCIAL B 6
100157 FONAMENTS DE LA HISTÒRIA: TEMPS, SOCIETAT, CANVI B 6
100158 ESPAI I SOCIETAT: GEOGRAFIA DEL MÓN B 6
100163 MÚSICA I DRAMA: UNA INTRODUCCIÓ A L'ÒPERA O 6
100175 ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100074 CORRENTS HISTORIOGRÀFIQUES B 6
100156 METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100161 DARRERES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES O 6
100170 ART I GÈNERE O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100159 TREBALL DE FI DE GRAU B 6