Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

BAIGET BONANY, ESTER

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: ester.baiget@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans 1 ANGLÈS I
Grau en Educació Primària 1 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
Grau en Estudis Anglesos 2 GENERAL ENGLISH III
Grau en Estudis Anglesos 2 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos 2 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 GENERAL ENGLISH III
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 LLENGUA ANGLESA IV
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 LLENGÜES EN CONTRAST
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 LLENGUA ANGLESA IV
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 LLENGÜES EN CONTRAST
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Grau en Estudis Anglesos 4 PRÀCTICUM
Grau en Estudis Anglesos 4 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Publicacions Any Autors Tipus
Llenguatge no sexista a la universitat catalana 2021 Baiget i Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Ecologia de llengües a Solsona 2021 Baiget i Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Tandem: Aprendizaje Cooperativo como Medio para Mejorar las Habilidades de Subtitulado de los Estudiantes 2019 Sabaté Carrové Mariona; Baiget Bonany Ester Capítol de llibre d'investigació
Aprendizagem Cooperativa E-Tandem como Meio de promover as Competências de Legendagem nos Estudantes 2019 Sabaté Carrové, Mariona; Baiget Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Learning as a Cooperative Tandem Means to see the Students Improving subtitling Skills 2019 Sabaté-Carrové, Mariona; Baiget-Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Introducing non verbal Communication in the EFL Classroom: A Proposal 2009 Baiget E, Irun M. Acta congrés
Introducing Exploratory Practice in a pre-service teaching programme: a case study 2004 Baiget i Bonany, Ester Article d'investigació