Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

MODOL RATES, JOSEP RAMON

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: josepramon.modol@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Geografia 3 GEOGRAFIA RURAL

Recerca

Grup de recerca: Territori i Societat
Publicacions Any Autors Tipus
Béns comunals i termes tradicionals del Pallars Sobirà 2016 Viñas, Jordi; Català, Xavier; Fañanás, Carles; Marugan, Carme M.; Bringué, Josep M.; Burgueño, Jesús; Mòdol, Josep R.; Trepat, Eduard; Borrell Marc Informes de treball
Els costos i la prestació dels serveis mínims municipals 2015 Aldomà I; Morell R; Mòdol JR Llibre d'investigació
Els municipis actuals com a base de l'administració local 2015 Aldomà I, Morell R, Mòdol JR, Guerrero M, Tarrés I. Llibre d'investigació
Atles de la nova ruralitat. L'Actualitat del món rural 2015 Aldomà I. Mòdol J.R., Guerrero M. Llibre docent
L'Horta de Lleida: dispesa i patrimoni de la ciutat 2014 Aldomà, I; Guerrero, M; Mòdol, J; Gili N Llibre d'investigació
La realitat productiva dels centres especials de treball des de la perspectiva de gènere i prospecció d'empreses col·laboradores en la inclusió social 2010 Morell R, Guerrero M, Mòdol JR. Capítol de llibre d'investigació
Vivienda pública y segregación social em ciudades medis catalanas: Lleida, Girona y Manresa 2009 Bellet, C.; Modol, J.R. Capítol de llibre d'investigació
Atles de la nova ruralitat 2009 Aldomà A; Guerrero M; Mòdol J; Panadés G; Guillén M. Llibre docent
La Mariola: de polígonos de vivienda pública a barrio urbano 2007 Bellet Sanfeliu C; Modol, Josep Ramon Capítol de llibre d'investigació
Vivienda pública y segregación social en ciudades medias catalanas: Lleida, Girona y Manresa 2007 Bellet Sanfeliu C.; Modol Ratés, J.R Capítol de llibre d'investigació
La Mariola: de polígonos de vivienda pública a barrio urbano 2007 C. Bellet, J.R Modol Capítol de llibre d'investigació
Atles comercial de Lleida 2005 Bellet Sanfeliu C; Clavel M; Herrera N; Modol JR Llibre d'investigació
Característiques sociodemogràfiques dels demandants d'habitatge a l'Oficina d'Habitatge Local - Lleida 2004 Bellet Sanfeliu C, Modol JR Document científic-tècnic