Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Curs acadèmic

2024-25

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2024-25

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

català (45%), castellà (45%) i anglès (10%)

Places

25

Coordinació

Alberto Velasco González alberto.velasco@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

Els graus són les noves titulacions que resulten de l’adaptació de les antigues llicenciatures a l’espai europeu d’educació superior; això vol dir que són immediatament homologats a tota la Unió Europea.

El Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic és un grau pioner i en sintonia amb la realitat i les noves expectatives del patrimoni historicoartístic i cultural de l’Europa del segle XXI. Un grau orientat a la capacitació professional dels nous graduats: al dia, preparats, capaços, competents, dinàmics, emprenedors i resolutius; amb una formació sòlida i amb els coneixements bàsics de la història de l’art general o universal.

Es tracta del primer grau d’aquest tipus en el sistema universitari català que prioritza la vessant de la protecció i gestió del patrimoni historicoartístic. Atès que pertoca als graduats i graduades en història de l’art la competència i la responsabilitat d’ensenyar, divulgar, defensar i conservar el patrimoni artístic, musical i audiovisual.


DÍPTIC INFORMATIU